BILDER FRÅN PANSARBIL
LULLEBELLE
Som om inget annat anges är
fotograferade av besättningen.Från BAKA genom fikonskogen och vidare mot K-ville (1960)

Som det är i dag så blir det även i morgon. Infanteriet fäller alltid avgörandet i strid

Lullebelle med sin nye skytt "Castro" -Olsson t.h.

Huvudgatan i K.-wille. Krigsbyte samt B Jernberg i fel vapenrock.
Foto Bengt Lundberg granatkastareplutonen

 

En fånge med hög rang hålls avskild från de övriga.

Lullebelle nedgrävd till försvar. OBS Bensindunkens olämpliga placering- Skulle kastas vid strid

Fångar i skuggan samt en del av krigsbytet.

Fiendens bataljonschef med sin adjutant under särskild bevakning.

Sida 1 2 3


 

 

 

Bilden borttagen
Sven Thufvesson

__________________________________________________________________

© 2010 - katanga1962-63.se - sven.thufvesson@telia.com

Sida 1 2 3