Den nakna sanningen

 

 

 

Bästa läsare

Min hemsida är sanningsenligt nedtecknad efter mina upplevelser i Kongo. Jag är glad över att sparat mina anteckningar och glad över att jag med en sponsors hjälp har berättat för er hur vi upplevde vår FN-tjänst 1962-63. Jag har inte fått någon ekonomisk ersättning och trots sponsor har jag haft smärre utgifter.

Jag var naiv i min tro att jag skulle få hjälp med marknadsföringen i de redan FN-etablerade hemsidorna. Vid två tillfällen har jag skrivit till webbmaster för ”fredsbaskrarna” men hitintills inte fått svar. Till ”Kongoveteranerna” gjorde jag också skriftlig förfrågan. Efter styrelsemöte svarade ordföranden sålunda:

”Styrelsen avslår Sven Thufvessons hemställan om en länk från Kongoveteranernas hemsida till hans hemsida. Ömsesidig respekt måste råda mellan parterna när det gäller hemsidor. Styrelsen kommer i alla skeden hävda att innehållet i hemsidan följer samma pressetiska regler som i tidningarna. Ärendet är med detta besked avslutat för styrelsen.”

Vad menas med ömsesidig respekt? Sannolikt skulle jag inte ge beröm åt en bra soldat eller en bra chef. Givetvis skulle jag inte heller få vara kritisk mot en dålig soldat eller en dålig chef. Låt mig som en parantes framhålla att jag under oroligheterna inte kom i kontakt med någon soldat som var klandervärd.

En f.d. chefredaktör som innehaft en professur vid utbildning av journalister delade inte styrelsens uppfattning. Jag avstår från att närmare redogöra för de enskilda detaljerna men känner ett starkt stöd för att styrelsen avslagit min begäran på felaktiga premisser.

Uppskattningsvis har mer än tretusen svenskar gjort FN-tjänst i Kongo. Många av dessa har deltagit i vad vi kallar ”skarpa lägen”. Hemsidan kunde blivit känd och tillgänglig för en del av dessa genom en länk i den förening som jag tillhörde. Numera gör jag hemsidan känd genom information vid olika sammankomster med militär anknytning. Kanske blir det ringar på vattnet från Skåne och långt norrut.

Uppenbart har styrelsemedlemmarna varit så upptagna av min önskan till samarbete att man helt glömt bort hemsidans budskap. Vi var två besättningar i pansarbilsenheten som under oroligheterna stundtals kördes i botten såväl fysiskt som mentalt. Vi ställdes inför valet att döda eller dödas. Det finns de som än i dag sannolikt är alkoholister och mår psykiskt dåligt. Jag trodde att man i styrelsen skulle reagera för detta och ordna hjälp och stöd åt dem. Så blev det inte.

Själv har jag lämnat Kongoveteranerna men uppmanar mina kamrater att stanna kvar i föreningen. Vid nästa årsmöte bör de rösta bort de i styrelsen som ansvarat för att jag inte fick stöd för min hemsida.

Helsingborg i september 2009

Sven Thufvesson
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

© 2009 - katanga1962-63.se - sven.thufvesson@telia.com