Utlandsstyrkan i fredens tjänst

Fel bild, fel text

 

Texten lyder:
"Svenska FN-soldater ur den första Kongobataljonen genomför spaningspatrull i utkanten av Leopoldville (Kinshasa) i augusti 1960".
Foto: UN-Photo

 

Jag tjänstgjorde på bataljon VIII i Gaza. Vi förflyttades till Leopoldville den 19 juli och var "utlånade" från UNEF till ONUC under 30 dagar. Vi var den första svenska bataljonen i Kongo. Avsikten var att vi skulle återvända när vårt Kongoavtal löpte ut. Därför bar vi de insignier som var förknippade med UNEF såsom "vanligt" infanteriemblem på axelklaffarna, "UNITED NATIONS" emblem på höger ärm samt det svenska emblemet med text "SWEDEN" på vänster ärm. På såväl blå som grå hjälm hade vi UN i text. Eftersom det var svårigheter att snabbt rekrytera en ny Kongobataljon, stannade vi kvar hela vår Gazakontraktstid fram till avlösning i mitten av november.

Männen på bilden har helt avvikande utmärkning, Hjälm med ONU-text samt ONU-emblem på höger ärm. Text SVERIGE vid det svenska emblemet på vänster ärm. Axelklaffemblem av typ som bars av senare bataljoner. Allt talar för att de inte tillhör bataljon VIII. Mannen till vänster på bilden bär pistollsnodd om halsen för att markera att hans beväpning är pistol. På bataljon VIII var det endast kompanichefer och högre som bar pistol. Dessutom hade viss stabspersonal såsom militärpoliser och sjukvårdare pistol. Stridande med lägre grad än major var utrustade med kpist m/45. Mannen med pistolsnodden synes bära byxor i avvikande färg. I bakgrunden av bilden ett björkliknande träd, mycket ovanligt i Kongo.

Jag kan inte erinra mig att vi hade något skarpt läge under de veckor vi var stationerade i Leopoldville. Därför bar vi endast blå hjälm vid bevakningsuppdrag. På fritid vid besök "inne i sta´n" var vi obeväpnade och bar då basker. Båda männen på bilden bär sina huvudbonader fel. De är inga damhattar fasthållna med särskild nål utan stålhjälmar vars rem skall ligga ann mot hakspetsen för att hålla hjälmen kvar på huvudet under strid.

Det är illa att vi på bataljon VIII skall förväntas känna någon samhörighet med männen på bilden. Omständigheterna kan skapa problem när de svenska FN-insatserna skall skrivas in i vår krigshistoria. Det borde väl i rimlighetens namn funnits en trovärdig bild i försvarets arkiv.

 

Helsingborg i Juli 2009

Sven Thufvesson

 

 

 

_____________________________________________________________

© 2009 - katanga1962-63.se - sven.thufvesson@telia.com